Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u de meest gestelde vragen.
Mocht u een andere vraag hebben twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Worden de kosten voor beschermingsbewind en budgetbeheer vergoed?

De kosten voor budgetbeheer en bewindvoering zijn noodzakelijke kosten. Iedere gemeente vergoedt noodzakelijke uitgaven wanneer uw inkomen laag is. De gemeente doet dit vanuit de bijzondere bijstand. Dus als u een laag inkomen heeft, worden in de meeste gevallen de kosten voor budgetbeheer en bewindvoering vergoed.

 

Krijg ik mijn kinderbijslag uitbetaald als ik onder bewind sta?

De kinderbijslag is bedoeld voor kosten die u maakt met betrekking tot uw kinderen. Wij maken de kinderbijslag daarom over naar uw leefgeldrekening. In enkele gevallen maken wij de kinderbijslag niet over. Bijvoorbeeld als uw vaste lasten niet betaald kunnen worden en er nieuwe achterstanden dreigen te ontstaan. Wij zullen u altijd tijdig op de hoogte stellen wanneer wij uw kinderbijslag niet kunnen overmaken.

Hoe dien ik een klacht in?

Bent u niet tevreden met de werkwijze van uw bewindvoerder? Bespreekt dit dan eerst met uw bewindvoerder. Komt u er niet uit met uw bewindvoerder dan kunt u ons klachtreglement raadplegen.

Wanneer stopt de onderbewindstelling?

De onderbewindstelling wordt vanzelf opgeheven als er een einddatum in de beschikking staat. Ook wordt het bewind opgeheven als de onderbewindgestelde komt te overlijden of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen moet aan de kantonrechter worden verzocht het bewind op te heffen. Om bewindvoering af te bouwen begin je bij Damatius Bewindvoeringen met een zelfredzaamheidstraject wat 6 of 12 maanden zal duren. Tijdens het zelfredzaamheidstraject worden er afspraken gemaakt waarbij u stapsgewijs uw financiën overneemt en alle financiële handelingen verricht onder begeleiding van uw bewindvoerder. Wanneer u het zelfredzaamheidstraject succesvol heeft doorlopen, wordt er een verzoek aan de kantonrechter opgesteld om het bewind op te heffen.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt alleen voor uw financiën. U maakt zelf beslissingen over uw zorg en persoonlijke zaken. Taken die de bewindvoerder uitvoert zijn onder meer:

  • Controleren of u uw inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen.
  • Uw rekeningen betalen.
  • Leefgeld uitkeren voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Toeslagen en uitkeringen aanvragen.
  • De inkomsten en uitgaven bijhouden.
  • Als uw vermogend bent, belegt de bewindvoerder dit met aandacht en zorg.
  • Als u schulden heeft, lost de bewindvoerder deze af.

Voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van een bewindvoerder verwijs ik u naar de site van Rechtspraak.