Beschermingsbewind

Op het moment dat iemand de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, is hij of zij handelingsbekwaam. Dit betekent dat betreffende persoon vanaf dat moment zelfstandig contracten kan aangaan. Hij-zij kan zelf een auto kopen of bijvoorbeeld een huwelijk aangaan. De persoon is vanaf dat moment dus volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

Met onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. De bewindvoerder is vanaf het moment van de uitspraak van de kantonrechter verantwoordelijk voor de financiën van de cliënt. De kantonrechter houdt toezicht op het werk van de bewindvoerder. De rechter controleert doormiddel van de jaarlijkse rekening en verantwoording die gemaakt wordt of de geldzaken goed beheert worden.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor personen die niet goed zelf kunnen beslissen over zijn of haar verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.
Daarnaast hebben zij geen familie of anderen om op terug te vallen. Wanneer een mentorschap is uitgesproken wordt de persoon handelingsonbevoegd voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld zijn verzorging. De mentor heeft wel de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Uw mentor:

  • beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • komt op voor uw persoonlijk belangen.
  • ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
  • controleert hoe het met u gaat.
  • grijpt in - als hij het nodig vindt - om uw situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruit gaat.

Uw mentor betrekt u zoveel mogelijk bij zijn taken. Hij moedigt u aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als u daartoe in staat bent. Verder doet hij zijn werk met respect voor uw godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is bedoeld voor iedereen die moeite heeft om een financiële huishouding te voeren. Helaas duurt het na aanmelding soms even voordat het bewind door de rechter wordt uitgesproken. In de tussentijd heeft u wel al hulp nodig, vanwege vervelende schuldeisers. In dat geval is het verstandig om per direct budgetbeheer op te starten, totdat het bewind is uitgesproken. Zo kan Damatius Bewindvoeringen direct voor u aan de slag en ontstaan er geen verdere financiële problemen.

Het maakt niet uit waar u vandaan komt. Damatius Bewindvoeringen helpt mensen uit alle gemeentes in Nederland met hun schulden en financiële problemen.

Indien u moeite heeft met het betalen van uw vaste lasten, maar niet onder bewind gesteld wil worden dan is budgetbeheer wellicht wat voor u. Uw inkomsten komen op een beheerrekening en uw vaste lasten worden hiervan uit voor u betaald. Tevens zullen alle correspondenties naar ons toegezonden worden. Verder ontvangt u wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld, waarmee u boodschappen kunt doen. Dit gebeurt op een zogenaamde leefgeldrekening.

In tegenstelling tot een persoon die onder bewind staat bent u wél handelingsbevoegd. Dit wil zeggen dat u zelf abonnementen en verzekeringen kunt afsluiten. Indien gewenst kan Damatius Bewindvoeringen dit ook voor u doen. Dit neemt u werk uit handen en tevens kunnen wij op zoek naar goedkopere maatschappijen, waardoor u voordeliger uit kunt zijn. Uiteraard verloopt alles in overleg.