Welkom bij Damatius Bewindvoeringen

Damatius Bewindvoeringen houdt zich bezig met beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer. Wij beheren de financiën bij beschermingsbewind en budgetbeheer voor de mensen die hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn. Wij zorgen dat de vaste lasten worden voldaan, eventuele problemen in het budget worden opgelost en dat er spaargeld wordt opgebouwd. Indien er sprake is van schulden zullen wij hiervoor een oplossing zoeken. Bij Mentorschap zorgen wij dat de zorg geregeld is met zorgverleners en behandelaars en helpen wij met beslissingen over verzorging, verpleging en begeleiding.

Onze diensten

Bij beschermingsbewind behartigen wij uw financiële belangen op basis van een beschikking van de rechter. Beschermingsbewind wordt altijd uitgesproken door de rechter.

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt.

Bij budgetbeheer gaan we vrijwillig een overeenkomst met elkaar aan om uw financiën te beheren. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de rechter.